Rrjeti Cinnamon në Shqipëri varet plotësisht tek njerëz si ju, të cilët duan të jenë partnerët tanë, për të ofruar burime për këtë punë nismëtare. Pavarësisht nëse dhuroni pak, apo shumë, donacioni juaj bën vërtetë ndryshimin dhe ne mezi presim t’ju falënderojmë.

Dhuroni përmes transfertave bankare

Emri i llogarisë: Cinnamon Network International
Kodi bankar: 20-65-20
Numri i llogarisë:: 73565610
IBAN: GB73 BUKB 20652073565610
SWIFT/BIC: BUKBGB22
Referencë: Albania